Centrum Badań Środowiska
'SORBCHEM' Sp. z o.o.

Centrum Badań Środowiska SORBCHEM – aktualności

Ogromny potencjał badawczy oraz wieloletnie doświadczenie i kompetentny zespół przekładają się na sukcesywny rozwój naszej firmy. Dzięki temu naszym klientom możemy oferować pomiary środowiska pracy, monitoring hałasu oraz inne usługi na odpowiednim poziomie. Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących naszej firmy.

Z satysfakcją informujemy o pozytywnym przebiegu rozszerzającego audytu technicznego Polskiego Centrum Akredytacji, który odbył się w naszym Laboratorium 10 grudnia 2016 r. W następstwie potwierdzenia naszych kompetencji, otrzymaliśmy akredytację na oznaczanie szeregu pierwiastków metalicznych (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) techniką elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ETAAS) w próbkach pobranych w pomiarach emisji gazów odlotowych. Zachęcamy do zapoznania się z naszym nowym zakresem akredytacji i zapraszamy do współpracy związanej z dostarczaniem próbek gazów odlotowych pobranych na filtry oraz do płuczek z roztworem pochłaniającym.
-----
Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” wykonuje badania próbek popiołów paleniskowych z pieców grzewczych w celu weryfikacji podejrzenia spalania odpadów. Oferujemy usługi zarówno w zakresie wykonania samego badania laboratoryjnego dostarczonych próbek, jak również obejmujące kompleksowo działania związane z kontrolą użytkowania pieców grzewczych: obecność w trakcie wizyty w sprawdzanym lokalu w charakterze rzeczoznawcy, pobranie reprezentatywnej próbki, przekazanie jej do laboratorium oraz wykonanie badań. Wykonywane przez nas sprawozdania z badań posiadają jednoznacznie brzmiącą ocenę („stwierdzono spalanie odpadów” lub „nie stwierdzono spalania odpadów”). Serdecznie zapraszamy do współpracy odpowiedzialne za przeprowadzanie tego typu kontroli jednostki administracyjne – urzędy miejskie, urzędy gminne, straże miejskie itp.
-----
Informujemy, że Laboratorium poszerzyło swoją ofertę o przeprowadzanie pomiarów natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r.(Dz.U. 2015 r. poz. 1744)
-----
Informujemy, iż przygotowywany jest harmonogram porównań międzylaboratoryjnych, które będą organizowane przez nasze Laboratorium w roku 2017. Zachęcamy do przesyłania Państwa propozycji na konkretne rodzaje porównań lub zgłaszania zamiaru uczestniczenia w kolejnej rundzie z puli porównań, które organizowane były przez nas w przeszłości.
-----
18 sierpień 2016 r.
Z przyjemnośią informujemy, iż dnia 18 sierpnia 2016 nasze laboratorium uzyskało nowy zakres akredytacji. Nową poddyscypliną w zakresie naszych badań jest oznaczanie pierwiastków metalicznych (żelaza i cynku) w próbkach pobranych podczas pomiarów emisji gazów odlotowych. W niedalekiej przyszłości planujemy poszerzenie zakresu akredytacji o oznaczanie kolejnych pierwiastków w tej matrycy. Zachęcamy do zapoznania się z nowym zakresem, poprzez kliknięcie w poniższy odnośnik: Zakres Akredytacji
-----
19 styczeń 2016 r.
Z przyjemnością informujemy o kolejnej rundzie porównania międzylaboratoryjnego z zakresu pobierania próbek powietrza w środowisku pracy, jakie planujemy przeprowadzić w marcu tego roku. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów można odnależć w niniejszym Programie Porównania Międzylaboratoryjnego oraz Karcie Zgłoszenia. Serdecznie zapraszamy!
-----
05 października 2015 r.
Z przyjemnością informujemy, że w związku z pozytywną oceną Polskiego Centrum Akredytacji otrzymaną podczas ostatniego auditu, nasze Laboratorium uzyskało nowy zakres akredytacji. Zachęcamy do zapoznania się z nim, poprzez kliknięcie w poniższy odnośnik: Zakres Akredytacji
-----
30 września 2014 r.
Zmiana statusu prawnego

W dniu 30 września 2014 roku nasza firma zmieniła formę prawną na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
-----
29 maja 2014 r.
Propozycje przyszłych porównań międzylaboratoryjnych

Jesteśmy w trakcie planowania programów porównań międzylaboratoryjnych w szerszym zakresie (również z innych obszarów badawczych, np. z pomiarów emisji gazów odlotowych, hałasu). Prosimy o sugestie dotyczace tematyki porównań zgodnie z Państwa potrzebami.
-----
29 maja 2014 r.
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu badań w środowisku pracy

Z uwagi na duże zainteresowanie Laboratoriów organizowanym badaniem, zaplanowano kolejną rundę „Porównania międzylaboratoryjnego z oznaczania stężenia tlenku węgla(II) w środowisku pracy przy użyciu analizatorów szybkiego odczytu”. Odbyło się ono w dniu 15 maja 2014 r. w siedzibie Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” w Rudzie Śląskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział i zapraszamy na kolejne rundy!
-----
09 maja 2014 r.
Porównania międzylaboratoryjne z zakresu badań w środowisku pracy

W dniach 14-24 kwietnia 2014 r. w siedzibie Laboratorium Centrum Badań Środowiska „SORBCHEM” w Rudzie Śląskiej odbyła się pierwsza runda „Porównania międzylaboratoryjnego z oznaczania stężenia tlenku węgla(II) w środowisku pracy przy użyciu analizatorów szybkiego odczytu” oraz pierwsza runda „Porównania międzylaboratoryjnego z pobierania próbek powietrza w środowisku pracy”. Organizowne przez nas Porównania spotkały się z dużym zainteresowaniem Laboratoriów z całej Polski. Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział i zapraszamy na kolejne rundy!
-----
16 czerwca 2013 r.
Nowy adres

Informujemy, że z dniem 24 czerwca 2013 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby spółki.
-----
10 czerwca 2013 r.
Nabór stażystów

Prowadzimy nabór stażystów posiadająctch wykształcenie wyższe, zgodne z profilem działalności laboratorium.

Jesteśmy na Google+
Google+