Laboratorium Badawcze posiada
certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji

AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowo - gazowych (w tym skuteczności działania urządzeń odpylających)
 • Pomiary szkodliwych czynników chemicznych występujących na stanowiskach pracy
 • Pomiary szkodliwych czynników fizycznych występujących na stanowiskach pracy (hałas, drgania ogólne i miejscowe, oświetlenie, mikroklimat, pola elektromagnetyczne, wydatek energetyczny)
 • Pomiary oraz prognozy hałasu emitowanego do środowiska dla zakładów przemysłowych
 • Pomiary ciągów komunikacyjnych, linii kolejowych, obiektów istniejących, modernizowanych oraz projektowanych
 • Badania wód
 • Badania ścieków
 • Badania odpadów
 • Badania osadów ściekowych
 • Badania gleb
 • Badania fizykochemiczne olejów
 • Monitoring jakości wód podziemnych
pracownicy laboratorium

Jesteśmy na Google+
Google+