Centrum Badań Środowiska
'SORBCHEM' Sp. z o.o.

SORBCHEM Sp. z o.o. – Laboratorium Akredytowane

środowisko pracy

Firma SORBCHEM rozpoczęła działalność w 2004 roku. W 2011 r. Laboratorium naszej firmy uzyskało certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji nr AB1302. W 2014 roku przekształciła się w Centrum Badań Środowiska 'SORBCHEM' Sp. z o.o.

W chwili obecnej zakres naszych usług obejmuje wykonywanie akredytowanych pomiarów i badań w środowisku pracy i w środowisku ogólnym. Laboratorium wykonuje pomiary na stanowiskach pracy, pomiary emisji zanieczyszczeń, pomiary hałasu, badania ścieków, wód, gleb i osadów oraz badania dostarczonych próbek.

Oprócz wcześniej wymienionych prac, specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji z zakresu ochrony środowiska, takich jak: wnioski o pozwolenia, operaty wodnoprawne, raporty środowiskowe. Pomagamy klientowi w spełnieniu wymagań narzucanych przez prawo ochrony środowiska oraz ustawy i rozporządzenia okołośrodowiskowe.

Zakres usług Centrum Badań Środowiska SORBCHEM Sp. z o.o. obejmuje również projektowanie i realizację wyciszeń instalacji dla przemysłu. Naszym klientom proponujemy obsługę w zakresie szkoleń wstępnych, okresowych, doradztwa dotyczącego obowiązujących przepisów i zasad BHP.

Siedziba Spółki zlokalizowana jest w Rudzie Śląskiej, przy ul. Kokotek 4. Działalność prowadzona jest na terenie całej Polski. Firma posiada duży potencjał badawczy oparty na doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej kadrze z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie oferowanych prac.

Jesteśmy na Google+
Google+